ประกาศผลการคัดเลือก สอวน.ชีววิทยา

ประกาศผลการคัดเลือก โอลิมปิควิชาการ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน.ชีววิทยา
ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2558
————————————————
นักเรียนรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่  11 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16.00น.
เตรียมบัตรนักเรียน หรือ บัตรประชาชนมาด้วย
ที่ โรงแรมภราดร
หากไม่ได้มาในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
**กรณีที่นักเรียนมารายงานตัวไม่ได้ ให้ผู้ปกครองมารายงานตัวแทนได้**
** โดยนำบัตรประชาชนผู้ปกครอง และนักเรียนมาด้วย **

แบบยืนยันการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ศูนย์โรงเรียนขยายผล

ให้ส่งแบบยืนยันนี้ไปที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 25  กันยายน 2558
ที่หมายเลขโทรสาร 0-5452-2210 หรือทาง E-mail : piriyalai.school.phrae@gmail.com

              กำหนดการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย  1 สาขาชีววิทยา  ปีการศึกษา  2558

หนังสืออนุญาตของผู้ปกครอง

แนวปฏิบัติของนักเรียน  ค่ายโอลิมปิกวิชาการ

ผู้ประสานงาน ศูนย์ สอวน. ชีววิทยา
นางสาวชมพู กวางแก้ว 
081-7841641

Advertisement
Categories: ประกาศ | ใส่ความเห็น

รายชื่อผู้เข้าค่าย ศูนย์ สอวน. ชีววิทยา

Categories: ประกาศ

ค่าย 1

ภาพกิจกรรมการเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2558
ทำเนียบรุ่นค่าย 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2558
เอกสารแนบท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2558 และหัวข้อการอบรม
คำชี้แจงการเข้าค่ายของนักเรียน ครูวิทยากรและครูสังเกตการณ์
รายชื่อครูวิทยากรและครูสังเกตการณ์ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2558
แบบยืนยันการเข้าค่ายของนักเรียนและครู
สรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2558
Categories: ประกาศ

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.